بازرسی آزمایشگاههای کنترل میکروبی

photo_2017-12-20_14-07-08

دوره تخصصی بازرسی آزمایشگاههای کنترل میکروبی و چگونگی پایش میکروبی اتاق های تمیز مورخ 29 آذرماه 96 با حضور 25 نفراز مدیران و کارشناسان آزمایشگاه میکروبی شرکت های مختلف و معتبر صنعت دارویی کشور و با تدریس یکی از اساتید مجرب حوزه دارو و آرایشی بهداشتی وبا ارزشیابی 88/24 % ودر چهارچوب الزامات ISO29990 و ISO9001 این موسسه با موفقیت برگزار گردید.همچنان پویا و پیشرو منتظر اخبار برگزاری دوره های آتی این موسسه در صنعت داروباشید.

photo_2017-12-20_14-07-09 (2)

پیرو ارزیابی صورت گرفته در پایان برگزاری دوره مذکور، یکی از مهمترین نقاط قوت برگزاری این دوره، پرداختن به مشکلات Inspection در حوزه آزمایشگاههای میکروبی بود که این دوره را به یکی از پربارترین و اثربخش ترین دوره های آموزشی صنعت دارویی تبدیل کرد.

photo_2017-12-20_14-07-10

پاسخ دهید