آشنایی با موسسه نوآوران صنعت

مؤسسه نوآوران صنعت پویاپیشرو در سال 91 با هدف ارائه آموزش و انجام مشاوره ، تحقيق و پژوهش به واحدهاي توليدي ، صنعتي و خدماتي كشور تاسيس گرديد. این موسسه دارای تائید صلاحیت از شرکت ملی نفت ایران میباشد. اهداف و فعالیت های آموزشی موسسه نوآوران صنعت پویاپیشرو  آموزش و ارتقا دانش متخصصین و کارشناسان محترم صنعت ارائه خدمات مشاوره در خصوص موضوعات مختلف صنعت و برگزاری دوره­ های آموزشی در قالب پروژه طراحی و تدوین موضوعات علمی و کاربردی و تخصصی مبنی بر برگزاری دوره­ های آموزشی که بالاترین اثربخشی و کارایی را برای فراگیران محترم به همراه داشته باشد.  مجری برگزاری همایش و سمینارهای مرتبط با آموزش صنعت مؤسسه نوآوران صنعت پویاپیشرو تاکنون توانسته است ب...

بیشتر بدانید

مشاهده دوره ها و سمینارهای آتی

مشاهده

دپارتمان های آموزش

مدیریت ، اداری ، مالی و بازرگانی

فنی و مهندسی

کیفیت ، HSE و دوره های خاص

اخبار دوره ها و سمینارهای برگزار شده

بررسی قانون کار و تامین اجتماعی

دوره آموزشی بررسی قانون کار و تامین اجتماعی ( قراردادهای پرسنلی،حقوق و دستمزد) مورخ 27 لغایت 28 آذرماه 96 با حضور8 نفر از فراگیران شرکت های مختلف با ارزشیابی 92/28 % در چهارچوب الزامات ISO29990 و ISO9001 این موسسه با موفقیت برگزار گردید. همچنان پویا و پیشرو منتظر اخبار برگزاری دوره های آتی این موسسه در حوزه اداری باشید.  

photo_2017-12-19_14-48-50

روشهای نوین شیرین سازی گازها

دوره تخصصی روشهای نوین شیرین سازی گازها ( ویژه نفت، گاز و پتروشیمی)مورخ 25 آذرماه لغایت 27 آذرماه 96 با حضور 15 نفراز مدیران و سرپرستان واحد بهره برداری، اتاق کنترل و تثبیت مایعات شرکت های مختلف نفت، گاز و پتروشیمی و با تدریس یکی از متخصصین توانمنددر صنعت نفت کشور وبا ارزشیابی 90/46 % ودر چهارچوب الزامات ISO29990 و ISO9001 این موسسه با موفقیت […]

photo_2017-12-17_11-18-45

روشهای نوین و بهینه الکترودیالیز

دوره تخصصی روشهای نوین و بهینه الکترودیالیز ( ویژه نفت، گاز و پتروشیمی)مورخ 7 آذرماه لغایت 9 آذرماه 96 با حضور 11 نفراز مدیران و سرپرستان واحد آب، بخار و بازیافت آب شرکت های مختلف نفت، گاز و پتروشیمی و با تدریس یکی از اساتید مجرب  در صنعت نفت کشور وبا ارزشیابی 98/06 % ودر چهارچوب الزامات ISO29990 و ISO9001 این موسسه […]

photo_2017-10-29_11-40-40

معتبرسازی فرآیندهای آسپتیک

دوره تخصصی معتبرسازی فرآیندهای آسپتیک و نحوه تدوین پروتکل و اجرای آن مورخ 30 آذرماه 96 با حضور 10 نفراز مسئولین فنی شرکت های مختلف تزریقی صنعت دارویی کشور و با تدریس یکی از اساتید مجرب فعال در صنعت دارویی کشور وبا ارزشیابی 89/29 % ودر چهارچوب الزامات ISO29990 و ISO9001 این موسسه با موفقیت برگزار گردید.همچنان پویا و پیشرو منتظر اخبار برگزاری دوره […]

photo_2017-12-21_14-14-59

بازرسی آزمایشگاههای کنترل میکروبی

دوره تخصصی بازرسی آزمایشگاههای کنترل میکروبی و چگونگی پایش میکروبی اتاق های تمیز مورخ 29 آذرماه 96 با حضور 25 نفراز مدیران و کارشناسان آزمایشگاه میکروبی شرکت های مختلف و معتبر صنعت دارویی کشور و با تدریس یکی از اساتید مجرب حوزه دارو و آرایشی بهداشتی وبا ارزشیابی 88/24 % ودر چهارچوب الزامات ISO29990 و ISO9001 این موسسه با موفقیت برگزار […]

photo_2017-12-20_14-07-08

تشریح الزاماتISO 14001:2015

دوره آموزشی تشریح الزامات و مستندسازی براساس ISO 14001:2015/OHSAS 18001 مورخ 22 لغایت 26 آبانماه 96 با حضور7 نفر از فراگیران شرکت های مختلف با ارزشیابی 95/18 % در چهارچوب الزامات ISO29990 و ISO9001 این موسسه با موفقیت برگزار گردید. همچنان پویا و پیشرو منتظر اخبار برگزاری دوره های آتی این موسسه در حوزه کیفیتی باشید.

IMG_1032

طراحی ابزار دقیق بانرم افزار IN TOOLS

کارگاه عملی طراحی ابزار دقیق با استفاده از نرم افزار IN TOOLS ( نخستین بار) مورخ 29 آبانمه 96 لغایت 1 آذرماه 96 با حضور 9 نفراز شرکت های مختلف نفت، گاز و پتروشمی وبا ارزشیابی 78/15 % ودر چهارچوب الزامات ISO29990 و ISO9001 این موسسه با موفقیت برگزار گردید.همچنان پویا و پیشرو منتظر اخبار برگزاری دوره […]

IMG_1036

اثربخشی دوره های آموزشی

دوره آموزشی تحلیل و اندازه گیری اثربخشی دوره های آموزشی مورخ 1 آذرماه 96 توسط دکتر اباصلت خراسانی ( رییس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران) و با حضور 26 نفر از مدیران و کارشناسان آموزش شرکت های مختلف سیمان،خودرو، قطعات خودرو،لوازم خانگی،دارویی،نفت، گاز و پتروشیمی با ارزشیابی 92/33 % ودر چهارچوب الزامات ISO29990 و ISO9001 این موسسه با […]

IMG_1039