خط مشی موسسه

خط مشی کیفیت موسسه نوآوران صنعت پویای پیشرو 

موسسه نوآوران صنعت پویای پیشرو یکی از ارائه دهندگان خدمات آموزشی اقدام به طرح ریزی و پیاده سازی سيستم مديريت کیفیت مبتني بر استانداردISO 9001:2015 و سیستم مدیریت آموزش بر اساس استاندارد ISO 21001:2018 با ادبیات آموزشی در جهت ارتقای مشتریان نموده و براي دستيابي به مباني اين استانداردها، اصول زير را مد نظر قرار داده است:

جلب رضایت فراگیران از طریق:

 • بهره گیری از مدرسان توانمند
 • مطابقت محتواي آموزش های ارائه شده با نيازهاي شغلي
 • اثربخشي و کاربردي بودن دوره هاي آموزشي
 • بهره گیری از فضاي آموزشي مناسب
 • ارائه گواهينامه های معتبر آموزشی

ارتقاي رضايت کارفرمايان از طريق:

 • پاسخگويي بهنگام
 • انعطاف پذيري در مفاد قرارداد
 • اجراي به موقع برنامه هاي آموزشي
 • ايجاد اطمينان و اعتماد از کيفيت خدمات آموزشي

افزایش رضایت شغلی کارکنان از طریق:

 • مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی
 • ایجاد بستر مناسب جهت بهبود عوامل سازمانی و محیط کار
 • آموزش و توانمندسازي کارکنان موسسه

توسعه توان رقابتی و افزایش درآمدهای موسسه از طریق:

 • مدیریت و برنامه ریزی مطلوب منابع
 • افزایش تعداد کارفرمایان موسسه

مديريت موسسه خود را متعهد به رعایت  اين خط مشي، الزامات قانونی و مقرراتی و بهبود مداوم اثربخشي سیستم های مدیریتی فوق می داند.

بدین منظور این خط مشی در دسترس تمامی کارکنان، تامین کنندگان و ذینفعان قرار گرفته و انتظار می­رود با محوریت کار گروهی و مشارکت کارکنان، تحقق اصول مذکور میسر گردد.

پاسخ دهید