ماموریت

ماموريت:

ارائه آموزش‌هاي نوين با هدف توانمندسازي و ارزيابي نيروي انساني با تکنولوژي‌هاي نوين

ارزش‌ها:

1-احترام به فراگيران و تامين کنندگان

2-ايجاد بستر مناسب جهت يادگيري ، نه صرفا آموزش

3-تعهد به ارائه خدمات با دقت و سرعت

اهداف بلند مدت(3 ساله):

  • افزايش کيفيت آموزشي در کليه پودمان‌هاي آموزشي
  • افزايش حيطه فعاليت‌هاي موسسه در پودمان‌‎هاي آموزشي مختلف (عمومي، شغلي، تخصصي و مديريت و …)، حداقل در 3 پودمان
  • افزايش سطح رضايت‌مندي اساتيد و فراگيران و سازمانهاي مخاطب به ميزان 30%
  • گسترش فعاليت‌هاي موسسه در اجراي ساير پروژه‌هاي مديريت منابع انساني

پاسخ دهید