چشم انداز

چشم انداز موسسه نوآوران صنعت پویای پیشرو

 

يکي از معتبرترين و شاخص‌ترين موسسات ملي(کشوري) در حوزه فرآيند استخدام، آموزش و بهسازي سرمايه انساني و توسعه مديريت در سازمان‌هاي دولتي و شرکت‌هاي خصوصي

 

پاسخ دهید