اثربخشی دوره آموزشی

AMOOZESH 1

دوره آموزشی تحلیل و اندازه گیری اثربخشی دوره های آموزشی مورخ 1 آذرماه 96 توسط دکتر اباصلت خراسانی ( رییس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران) و با حضور 26 نفر از مدیران و کارشناسان آموزش شرکت های مختلف سیمان،خودرو، قطعات خودرو،لوازم خانگی،دارویی،نفت، گاز و پتروشیمی با ارزشیابی 92/33 % ودر چهارچوب الزامات ISO29990 و ISO9001 این موسسه با موفقیت برگزار گردید.

AMOOZESH 1

 

یکی از ویژگیهای مثبت دوره آموزشی مذکور حضور مدیران و کارشناسانی بود که جدیدا به واحد آموزش سازمانهای خود پیوسته بودند و همین امر باعث شد که هم حداکثر بهره مندی از کلاس را داشته باشند و هم با موسسه و فعالیتها و دوره های آموزشی آن آشنا شوند، نقطه مثبت دیگر دوره مذکور حضور مدیران و کارشناسان وفاداری بودند که با توجه به حضورشان در دوره قبلی موسسه ( تکنیکهای طراحی و برنامه ریزی فرآیند آموزش مورخ 22 و 23 شهریورماه) این بار نیز در ادامه دوره قبلی شرکت کردند.

AMOOZESH 2

 

پاسخ دهید