روشهای نوین شیرین سازی گازها

photo_2017-12-17_11-18-45

دوره تخصصی روشهای نوین شیرین سازی گازها ( ویژه نفت، گاز و پتروشیمی)مورخ 25 آذرماه لغایت 27 آذرماه 96 با حضور 15 نفراز مدیران و سرپرستان واحد بهره برداری، اتاق کنترل و تثبیت مایعات شرکت های مختلف نفت، گاز و پتروشیمی و با تدریس یکی از متخصصین توانمنددر صنعت نفت کشور وبا ارزشیابی 90/46 % ودر چهارچوب الزامات ISO29990 و ISO9001 این موسسه با موفقیت برگزار گردید.همچنان پویا و پیشرو منتظر اخبار برگزاری دوره های آتی این موسسه در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی باشید.

photo_2017-12-17_11-18-43

پیرو ارزشیابی بعمل آمده در پایان دوره، دوره مذکور بعنوان یکی از دوره های پرباری بود که هم به لحاظ موضوع و هم به لحاظ محتوایی، در نوع خود بی نظیر بود.

پاسخ دهید