فرآیند اسمز معکوسRO

IMG_1059

دوره تخصصی فرآیند اسمز معکوس RO و کاربرد آن درشیرین سازی آب ( ویژه نفت، گاز و پتروشیمی)مورخ 9 لغایت 10 اسفند ماه 96 با حضور 16 نفراز مدیران و سرپرستان واحد فرآیند ، بازرسی ، بازرسی فرآیند و …. شرکت های مختلف نفت، گاز و پتروشیمی و با تدریس یکی از اساتید مجرب  در صنعت نفت کشور وبا ارزشیابی 98/06 % ودر چهارچوب الزامات ISO29990 و ISO9001 این موسسه با موفقیت برگزار گردید.همچنان پویا و پیشرو منتظر اخبار برگزاری دوره های آتی این موسسه در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی باشید.

 

IMG_1059

پیرو ارزشیابی بعمل آمده در پایان دوره، دوره مذکور بعنوان یکی از دوره های پرباری بود که هم به لحاظ موضوع و هم به لحاظ محتوایی، در نوع خود بی نظیر بود.

پاسخ دهید